ZFŚS

Karty podarunkowe, przedpłacone - podatek

Wiele firm decyduje się na zakup dla swoich pracowników kart podarunkowych (karty przedpłacone). Forma ta staje się coraz bardziej popularna ze względu na wygodny sposób jej użytkowania i możliwość doładowania w dowolnym czasie i kwocie. Karty te stanowią pewien rodzaj kart płatniczych. W praktyce oznacza to, że przed użyciem karty należy ją zasilić odpowiednią kwotą. Karty te kupowane są ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i tu niejednokrotnie pojawia się problem prawidłowości wydatkowania środków i ich opodatkowania.

Zakup karty podarunkowej może odbywać się w ramach funduszu socjalnego, należy przy tym jednak pamiętać, że wysokość środków zgromadzonych na karcie musi być różna w zależności od indywidualnej sytuacji socjalnej obdarowanego pracownika. Konieczność ta jest następstwem zapisów Ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. (Dz. U. z 1996r. Nr 70, poz. 335), która w art. 8. pkt. 1. który mówi, że przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. Nieprawidłowe jest więc, przekazywanie świadczeń wszystkim pracownikom w równej wartości.

Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl

Inna kwestia to opodatkowanie i "ozusowanie" wydanych kart.

Świadczenia opłacane ze środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nie zwiększają podstawy wymiaru składki ZUS. Podlegają jednak opodatkowaniu.

Ministerstwo Finansów stwierdziło, że należy uznać, iż świadczenia w postaci karty przedpłaconej z wprowadzoną na nią wartością pieniężną ma charakter pieniądza elektronicznego, tj. stanowią świadczenie pieniężne. Oznacza to, że karty podarunkowe podlegają takim samym przepisom podatkowym jak wypłata gotówkowa dokonana ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Wszystkie świadczenia rzeczowe i pieniężne są zwolnione od podatku do łącznej kwoty 380 zł rocznie (art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PDOF). Jeżeli suma ta przekroczyła kwotę 380 zł rocznie, to od kolejnych przekazanych świadczeń należy pobrać zaliczkę na podatek dochodowy.

Ważne:

Ważne informacje na ZFŚS.pl

ZOBACZ TAKŻE:
Wczasy pod gruszą, czyli dofinansowanie wypoczynku
Pożyczka z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Zapomoga socjalna
Najczęściej popełniane błędy w zapisach regulaminów ZFŚS
Rola komisji socjalnej