ZFŚS

Korekta odpisu na koniec roku

Pracodawca zobowiązany jest do corocznego odpisu dokonywanego w oparciu o planowane zatrudnienie. Naturalnym procesem są zmiany zatrudnienia w trakcie roku, realizowane poprzez zwiększenie zatrudnienia lub w wyniku odejść czy zwolnień. W związku z tym, że odpis robiony jest na podstawie planów, na koniec roku (na ostatni dzień roku kalendarzowego) dokonuje się końcowego rozliczenia odpisu. Sposób wyliczenia jest identyczny jak ten z początku roku, jednak opiera się on na rzeczywistych, potwierdzonych danych.

Po tych wyliczeniach każdy pracodawca uzyskuje informację czy przekazane przez niego, najpóźniej do końca września środki są odpowiednie, czy też powstaje nadpłata lub niedobór.

Jeżeli w wyniku podsumować okaże się, że przekazana dotychczas kwota jest za niska, pracodawca zobowiązany jest uzupełnić różnicę przekazując środki na wyodrębniony rachunek bankowy, służący do obsługi ZFŚS.

W sytuacji, gdy powstanie nadpłata pracodawca może pozostawić nadpłacone środki na poczet przyszłorocznego odpisu lub wyksięgować wyliczona kwotę z rachunku.

Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl

ZOBACZ TAKŻE:
Odpis na zakładowy fundusz socjalny w 2014 roku
Ustalanie przeciętnej liczby zatrudnionych osób w celu naliczania odpisu na ZFŚS
Metody obliczania przeciętnego zatrudniania