ZFŚS

Wypoczynek dzieci do lat 18, jak liczyć wiek?

aktualizacja: 01.12.2015

Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych dopuszcza różne formy pomocy osobom uprawnionym. Jedną z najpopularniejszych form jest dofinansowanie wypoczynku dziecka pracownika. W zależności od jego formy, wypoczynek ten może być opodatkowany lub zwolniony z podatku. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk.


Kiedy można zaliczyć odpis na ZFŚS do kosztów uzyskania przychodu?

aktualizacja: 12.11.2015

Na mocy obowiązujących przepisów o podatku dochodowym (tj. PIT i CIT) oraz przepisów stanowiących o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych należy uznać, że odpisy i zwiększenia na fundusz świadczeń socjalnych stanowią koszty uzyskania przychodów. Dzieje się tak jednak tylko wtedy, gdy środki te (odpis i zwiększenia) zostaną zaksięgowane na rachunku zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Należy więc pamiętać, że dokonanie samego odpisu nie pozwala jeszcze podatnikowi zakwalifikowania zrealizowanych odpisów do kosztów uzyskania przychodów.


Karta przedpłacona na święta dla pracownika to oszczędność dla firmy

aktualizacja: 3.11.2015

Pracodawcy, którzy podejmują decyzje o prezentach dla pracowników na święta Bożego Narodzenia, powinni wybrać rozwiązanie najbardziej korzystne finansowo. Takim rozwiązaniem są np. karty przedpłacone. Ich wartość będzie wolna od PIT do 380 zł w roku podatkowym, jeśli zakup zostanie sfinansowany z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Jesień to w wielu firmach czas podejmowania decyzji o zakupie prezentów dla pracowników z okazji zbliżających się Mikołajek czy świąt Bożego Narodzenia. Popularnością cieszą się karty przedpłacone.


Jak zabezpieczyć pożyczkę mieszkaniową z ZFŚS?

aktualizacja: 27.10.2015

Pożyczka na cele mieszkaniowa to jedna z popularniejszych form pomocy udzielanych ze środków ZFŚS. Dzieje się tak za sprawą niskiego oprocentowania pożyczonych środków lub całkowitego braku odsetek. Pożyczki te są zwrotną formą pomocy, a pracodawcy często zadają sobie pytanie jak najskuteczniej zabezpieczyć się przed brakiem spłaty. W związku z tym, że pożyczka mieszkaniowa udzielana jest ze środków funduszu socjalnego nie ma możliwości pozbawienia do niej praw pracowników zatrudnionych na krótki okres czasu np. na okres próbny.


Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl

Dofinansowanie z ZFŚS do podręczników szkolnych i pozostałej wyprawki szkolnej

aktualizacja: 26.10.2015

W związku z coroczną zmianą programu nauczania, wysoką ceną nowych książek i niezbędnych akcesoriów szkolnych, pracodawcy często podejmują inicjatywę mającą na celu pomoc najbardziej potrzebującym pracownikom w pokryciu kosztów wyprawki szkolnej. Nie ma przeciwwskazań, aby koszt ten został pokryty ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Pomoc ta może przyjąć formę zarówno pomocy rzeczowej, jak i pieniężnej.


Pożyczka mieszkaniowa - oprocentowanie, poręczyciele i przedawnienie

aktualizacja: 10.10.2015

Pożyczka na cele mieszkaniowe to jedna z najpopularniejszych form pomocy ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Pomimo tego, że jest tak często przyznawana niektóre kwestie z nią związane powodują wątpliwości. Najwięcej problemów sprawia oprocentowanie pożyczek oraz ich poręczenie. Ważne jest również ustalenie po jakim czasie przedawnia się udzielona pożyczka.


Świąteczny prezent dla pracowników i ich dzieci

aktualizacja: 30.09.2015

Nadchodzi czas planowania i podejmowania decyzji dotyczących zakupu podarunków świątecznych dla pracowników. Oferta na rynku jest bogata i warto dobrze zastanowić się nad wyborem. Prezent powinien być przede wszystkim atrakcyjny dla obdarowanych i prosty w obsłudze dla firmy. Świadczenia dodatkowe to obecnie bardzo ważny element wynagradzania, a ich popularność wciąż rośnie. Jak wynika z raportu "Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2013 roku" wydanego przez Sedlak & Sedlak, 74,9 proc. firm oferuje swoim pracownikom benefity.


Ważne:

Ważne informacje na ZFŚS.pl

Podarunek bez podatku PIT

aktualizacja: 9.09.2015

Firmy, wybierając świadczenia pozapłacowe dla swoich pracowników, poszukują rozwiązań innowacyjnych. Dzięki nim można sprostać oczekiwaniom zatrudnionych osób. Jedną z propozycji są karty przedpłacone, które ze względu na swoje zalety stały się popularnym narzędziem wykorzystywanym w motywacji pracowników. Są one alternatywą dla bonów papierowych, których przekazanie pociąga za sobą skutki podatkowe dla pracownika.


Dofinansowanie wypoczynku

aktualizacja: 7.07.2015

Zakład pracy może finansować wypoczynek swoim pracownikom. Może to być wypoczynek zorganizowany w formie zorganizowanych wczasów przez pracownika lub zakład pracy, wypoczynku łączonego z pobytem w sanatorium na leczeniu lub rekonwalescencji czy wypoczynku pracowników zorganizowanego we własnym zakresie (wczasy pod gruszą) tj. agroturystyka czy wynajem kwater prywatnych. Wysokość dopłat dla pracowników uwarunkowana powinna być wysokością dochodów na członka rodziny.


Środki ZFŚS, a upadłość pracodawcy

aktualizacja: 13.05.2015

W przypadku upadłości pracodawcy całym majątkiem dłużnika zarządza syndyk masy upadłościowej. Jednym z wyjątków są środki pieniężne zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zgromadzone na oddzielnym rachunku bankowym, które to nie wchodzą do masy upadłości (art. 64 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze). W praktyce oznacza to, że nie można ich przeznaczyć na zaspokojenie innych zobowiązań. Zgromadzone środki ZFŚS należy rozdysponowywać tylko na cele socjalne.