ZFŚS

Przejęcie części zakładu, czyli jak obliczyć należne do przekazania środki

aktualizacja: 12.05.2015

Zgodnie z art. 7 ust. 3b ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych w razie przejścia części zakładu pracy w trybie art. 231 k.p. na pracodawcę zobowiązanego do tworzenia Funduszu, Fundusz pracodawcy przejmującego zwiększa się, w części przypadającej na liczbę przejmowanych pracowników, o równowartość środków pieniężnych Funduszu pracodawcy przekazującego, skorygowanych odpowiednio o należności i zobowiązania Funduszu - według stanu.


Wspólna działalność socjalna kilku pracodawców

aktualizacja: 24.03.2015

Artykuł 9 ustawy o Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych pozwala na prowadzenie wspólnej działalności socjalnej przez kilku pracodawców zobowiązanych do tworzenia Funduszu. Rozwiązanie to jest najczęściej stosowane przez mniejszych pracodawców, dysponujących niewielkimi środkami finansowymi na działalność socjalną lub firmy powiązane ze sobą organizacyjnie, kapitałowo lub branżowo. Działanie to ma na celu rozszerzenie możliwości pomocy pracownikom i zapewnienie im lepszego wsparcia.


Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl

Zakup bonów towarowych

aktualizacja: 25.02.2015

Kwoty jakie zamawiający wydają w ciągu roku na zakup bonów towarowych wynoszą najczęściej od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych. W większości przypadków jednak środki wydatkowane na powyższy cel przekraczają próg 14.000 Euro. To z kolei oznacza – przyjmując zasadę zgodnie, z którą zakup bonów towarowych stanowi dostawę w rozumieniu Prawa zamówień publicznych – konieczność zastosowania odpowiednich przepisów Prawa zamówień publicznych.


Warto wiedzieć - postaw na elastyczne rozwiązania

aktualizacja: 04.02.2015

Początek roku to czas podejmowania decyzji związanych z inwestycją w skuteczną motywację pracowników. Oferta na rynku jest bogata i warto zastanowić się nad wyborem elastycznych i innowacyjnych rozwiązań dopasowanych do potrzeb firmy i pracowników. Jedną z propozycji są karty przedpłacone. Stały się one popularnym narzędziem wykorzystywanym przez firmy w motywacji pracowników. Skąd ten nagły wzrost zainteresowania kartami? Są one alternatywą dla gotówki i bonów papierowych.


Likwidacja funduszu socjalnego

aktualizacja: 03.02.2015

Pracodawca zatrudniający więcej niż 20 pracowników (w przeliczeniu na pełny etat) i niebędący jednostką budżetową w każdej chwili może podjąć decyzję o zaprzestaniu tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Decyzja o rezygnacji z tworzenia funduszu świadczeń socjalnych musi znaleźć odzwierciedlenie w treści regulaminu wynagradzania (art. 4 ust. 2 ustawy o ZFŚS) lub układu zbiorowego pracy (art. 4 ust. 1 tej ustawy). Działanie to musi być również uzgodnione z działającymi u pracodawcy przedstawicielami związków zawodowych.

Odpis na fundusz socjalny w 2013r.

aktualizacja: 14.01.2015

W dniu 01.01.2013 weszła w życie ustawa, która bezpośrednio dotyczy sposobu wyliczenia odpisu na ZFŚS w 2013 roku. Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej wskazuje, że w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o ZFŚS po art. 5a dodaje się art. 5b w brzmieniu: Art. 5b. W 2013 r. przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, o którym mowa w art. 5 ust. 2, należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 r.


Sposób opodatkowania kart sportowych

aktualizacja: 14.01.2015

Coraz więcej firm oferuje swoim pracownikom bonus w postaci kart sportowych uprawniających do nielimitowanego dostąpu do basenów, siłowni, klubów fitness, szkół tańca i wielu innych. Nierzadko miesięczny koszt przekazywanych kart pokrywany jest ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Wiele osób administrujących pieniędzmi funduszu zastanawia się czy przekazaną pracownikowi kartę zakwalifikować należy do bonów czy talonów, a co za tym idzie opodatkować w całości jej wartość czy zastosować roczną ulgę podatkową.


Ważne:

Ważne informacje na ZFŚS.pl

Karta przedpłacona z wieloma korzyściami i bez podatku

aktualizacja: 4.12.2014

Pracodawca, który z okazji świąt podaruje pracownikom karty przedpłacone nie będzie musiał naliczać od nich PIT. Ważne tylko, aby ich wartość była sfinansowana z ZFŚS i nie przekraczała 380 zł w roku. Do świąt Bożego Narodzenia został niecały miesiąc. Zatem to ostatni moment na wybranie prezentów dla zatrudnionych pracowników. Rynek oferuje bardzo bogatą ofertę w tym zakresie: bony, karty, paczki. Jednak, jeśli podarunek ma ucieszyć pracowników wybierzmy ten najlepszy. Jaki prezent spełni oczekiwania? Warto rozważyć karty przedpłacone.