ZFŚS

Umorzenie pożyczki w przypadku śmierci pracownika

aktualizacja: 3.12.2014

Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych dopuszcza możliwość udzielania pracownikom korzystnych pożyczek z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe. Warunki spłaty zaciągniętych pożyczek reguluje umowa zawarta pomiędzy stronami. W szczególnych przypadkach niespłacone kwoty są umarzane. Umorzenie to rodzi za sobą konieczność doliczenia wartości umorzonej pożyczki do przychodów pracownik, a pracodawcę zobowiązuje do naliczenia zaliczki na podatek dochodowy. Inne konsekwencje rodzi za sobą umorzenie pożyczki w związku z ustaniem stosunku pracy na skutek śmierci pracownika.


Gdzie kupić paczki dla dzieci pracowników - zestawienie ciekawych ofert

aktualizacja: 21.10.2014

Okres przedświąteczny to czas, podczas którego wiele firm zastanawia się jakie prezenty kupić dla dzieci pracowników oraz gdzie znaleźć ciekawe propozycje. Przy zakupie prezentów mikołajowych dla dzieci pracowników należy pamiętać o kilku kwestiach. Możliwość zakupu paczek dla dzieci musi być wskazana w wewnętrznym regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych jako jedna z form pomocy socjalnej. Częstym błędem jest zakup takich samych lub podobnych paczek dla wszystkich dzieci lub uzależnianie ich wartości tylko od płci i/lub wieku dziecka.


Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl

Jak przygotować roczny plan wydatków socjalnych?

aktualizacja: 18.10.2014

Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych nie nakłada na pracodawców obowiązku tworzenia rocznych planów wydatków. Pomimo braku przymusu ze strony przepisów prawnych, dokument ten jest często stosowany w procesie realizacji założeń polityki socjalnej firmy. Roczny plan wydatków ułatwia tworzenie funduszu i zarządzanie środkami pieniężnymi. Precyzyjnie określa wysokość przekazanych na rachunek funduszu środków oraz wskazuje ich przeznaczenie, pozwala sprawować kontrolę nad wydatkami i określa ich przeznaczenie.


Dofinansowanie żłobków, przedszkoli i klubów dziecięcych

aktualizacja: 17.10.2014

Nowelizacja ustawy o ZFŚS, wprowadzona przez ustawę z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. nr 45, poz. 235) pozwoliła pracodawcom na pomoc swoim pracownikom w opiece nad dziećmi. Nowelizacja ustawy umożliwiła pracodawcy na zwiększenie odpisu. Chodzi dokładnie o to, że pracodawcy, którzy przeznaczą na organizację żłobka czy klubu dziecięcego z odpisu podstawowego kwotę odpowiadającą 7,5 % tego odpisu, będą mogli zwiększyć odpis na fundusz na każdą zatrudnioną osobę o kolejne 7,5%.

Oświadczenie o dochodach jako forma potwierdzenia sytuacji pracownika

aktualizacja: 17.10.2014

Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych nakłada na pracodawcy obowiązek dysponowania środkami w oparciu o kryteria socjalne. W praktyce oznacza to, że wysokość wypłacanych dopłat nie może być równa dla każdego pracownika.Odpowiednie zdiagnozowane potrzeb pracownika i określenie jego indywidualnej sytuacji życiowej i materialnej nie rzadko dostarcza wielu problemów. Ustawa nie określa sposobów pozyskiwania informacji, a więc to pracodawca i odpowiednie zapisy w regulaminie funduszu socjalnego decydują o sposobie zdobywania danych.


Multikarnet OK - co to jest i dlaczego warto go mieć?

aktualizacja: 10.10.2014

Pakiety medyczne i ubezpieczenie są najczęściej stosowanymi benefitami pozapłacowymi dla pracowników, tak jak paczki świąteczne dla dzieci pracowników zawierające słodycze i owoce. Firma OK System Polska SA proponuje dodatkowy benefit dla pracowników oraz zastąpienie "słodkiej świątecznej paczki dla dzieci" Multikarnetem OK, umożliwiającym korzystanie z przeróżnych form aktywności w blisko 3500 obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie całej Polski.


Ważne:

Ważne informacje na ZFŚS.pl

Karty podarunkowe - problemy z opodatkowaniem

aktualizacja: 5.10.2014

Wiele firm decyduje się na zakup dla swoich pracowników kart podarunkowych (tzw. karty przedpłacone). Forma ta staje się coraz bardziej popularna ze względu na wygodny sposób jej użytkowania i możliwość doładowania w dowolnym czasie i kwocie. Karty te stanowią pewien rodzaj kart płatniczych. W praktyce oznacza to, że przed użyciem karty należy ją zasilić odpowiednią kwotą. Karty te kupowane są ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i tu niejednokrotnie pojawia się problem prawidłowości wydatkowania środków i ich opodatkowania.


Co przygotują firmy dla dzieci pracowników na święta Bożego Narodzenia?

aktualizacja: 28.09.2014

Zbliżający się okres przedświąteczny to okres, w którym wiele firm zastanawia sie jakie prezenty wybrać dla dzieci pracowników. Przy organizacji prezentów mikołajowych należy jednak pamiętać o kilku kwestiach. Możliwość zakupu paczek dla dzieci musi być wskazana w wewnętrznym regulaminie funduszu socjalnego jako jedna z form pomocy pracownikom. Często popełnianym błędem jest zakup takich samych lub podobnych paczek dla wszystkich dzieci lub uzależnianie ich zawartości tylko od płci i/lub wieku dziecka. Działania te są niedozwolone z punktu widzenia ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.