ZFŚS

Kiedy można zaliczyć odpis na ZFŚS do kosztów uzyskania przychodu?

Wysokość corocznych środków przeznaczonych na realizację założeń regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych to dokonany odpis na fundusz naliczany na podstawie przeciętnej liczby zatrudnionych.

Pracodawcy mają obowiązek przekazać na rachunek bankowy ZFŚS do 31 maja pierwszą część odpisu, która wynosi 75% odpisu rocznego. Do końca września zobowiązani są przekazać pozostałe środki na podstawowy odpis i całość odpisów uznaniowych. Końcowej korekty dokonuje się na koniec roku kalendarzowego.


Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl

Czy odpis na zfśs jest kosztem podatkowym?

Na mocy obowiązujących przepisów o podatku dochodowym (tj. PIT i CIT) oraz przepisów stanowiących o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych należy uznać, że odpisy i zwiększenia na fundusz świadczeń socjalnych stanowią koszty uzyskania przychodów. Dzieje się tak jednak tylko wtedy, gdy środki te (odpis i zwiększenia) zostaną zaksięgowane na rachunku zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Należy więc pamiętać, że dokonanie samego odpisu nie pozwala jeszcze podatnikowi zakwalifikowania zrealizowanych odpisów do kosztów uzyskania przychodów, konieczne jest jeszcze wpłacenie odpisanych środków na wyodrębniony rachunek ZFŚS.

Zaznaczają to organy podatkowe w wydawanych interpretacjach, m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - Interpretacja indywidualna z dnia 15.04.2010 r., sygn. IPPB5/423-83/10-4/JC, która jednoznacznie stwierdza, że: "odpisy na fundusz mogą zostać uznane za koszt podatkowy jednakże nie w momencie ich naliczenia, ale dopiero w momencie faktycznego przekazania środków pieniężnych na wydzielony rachunek funduszu. Natomiast samo dokonanie odpisu na ZFŚS nie daje prawa zaliczenia go do kosztów uzyskania przychodów, a także sama wpłata na rachunek funduszu, bez dokonania odpisu nie jest wystarczającą przesłanką do uznania jej za koszt uzyskania przychodów".


Ważne:

Ważne informacje na ZFŚS.pl

ZOBACZ TAKŻE:
Odpis na zakładowy fundusz socjalny w 2014 roku
Ustalanie przeciętnej liczby zatrudnionych osób w celu naliczania odpisu na ZFŚS
Metody obliczania przeciętnego zatrudniania