ZFŚS

Sposób opodatkowania kart sportowych

Coraz więcej firm oferuje swoim pracownikom bonus w postaci kart sportowych uprawniających do nielimitowanego dostępu do basenów, siłowni, klubów fitness, szkół tańca i wielu innych. Nierzadko miesięczny koszt przekazywanych kart pokrywany jest ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Wiele osób administrujących pieniędzmi funduszu zastanawia się czy przekazaną pracownikowi kartę zakwalifikować należy do bonów czy talonów, a co za tym idzie opodatkować w całości jej wartość czy zastosować roczną ulgę podatkową wynoszącą 380 zł rocznie, jak w przypadku świadczeń o charakterze rzeczowym.


Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl

Problem ten rozwiązała Izba Skarbowa w Warszawie (interpretacja nr IPPB2/415-576/11-2/AS), która jednoznacznie stwierdziła, że "karty nie można utożsamiać z bonem, talonem lub innym znakiem, gdyż nie uprawnia posiadacza do wymiany na usługę lub towar, lecz umożliwia skorzystanie ze ściśle oznaczonego świadczenia." Potwierdziła również, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby uznać ją za świadczenie rzeczowe, bo jest przedmiotem materialnym, a więc zastosować ulgę w wysokości 380 zł rocznie.

Należy przy tym pamiętać, że koszt karty musi być w całości pokryty ze środków funduszu socjalnego (może być współfinansowany przez pracownika). Oznacza to, że powyższe nie będzie miało zastosowania przy finansowaniu ze środków obrotowych pracodawcy, nawet gdy finansowanie to będzie dotyczyło tylko małej części.

ZOBACZ TAKŻE:
Karta przedpłacona z wieloma korzyściami i bez podatku
Multikarnet OK - co to jest i dlaczego warto go mieć?
Karty podarunkowe - problemy z opodatkowaniem


Ważne:

Ważne informacje na ZFŚS.pl