ZFŚS

Paczki świąteczne - paczki dla dzieci

W okresie mikołajkowo - świątecznym wiele decyduje się na zakup paczek dla dzieci swoich pracowników. Paczki te przyjmują najczęściej formę koszów ze słodyczami lub korzystają z oferty jednej z licznych firm i decydują się na zakup zabawek. W praktyce często zdarza się tak, że paczki te mają jednakową wartość (identyczne kosze słodyczy) lub zawartość paczki uzależniona jest od wieku dziecka (zabawki dobrane do wieku i poziomu rozwoju dziecka). Działania te są jednak niezgodne z zapisami ustawy o ZFŚS, która wskazuje, że wszystkie świadczenia finansowane ze środków ZFŚS, w tym również zabawki dla dzieci pracowników, co do wysokości powinny być uzależnione tylko od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika i członków jego rodziny. Oznacza to, że wartość świątecznej paczki uzależniona powinna być od wymienionych wyżej kryteriów socjalnych.

Ważne:

Ważne informacje na ZFŚS.pl

Dla kogo paczka świąteczna

Możliwość zakupu paczek dla dzieci musi być zapisana w wewnętrznym regulaminie ZFŚS. Najczęściej zapisy te wskazują, że w przypadku rodziców pracujących w tej samej organizacji, dziecko otrzyma tylko jedną paczkę. W sytuacji zatrudnienia rodziców w odrębnych instytucjach nie ma przeszkód, aby każde z nich otrzymało paczkę dla dziecka. Również w przypadku zatrudnienia rodzica u więcej niż jednego pracodawcy, nie ma przeciwwskazań, aby pracownik otrzymał prezent dla dziecka u każdego z nich.

Paczki dla dzieci, a podatek

Przepisy podatkowe dają możliwość ominięcia obowiązku zapłaty podatku dochodowego, jednak pod pewnymi warunkami. Ważne jest to, aby wartość paczki w całości finansowana była ze środków ZFŚS, gdyż tylko w takim przypadku przepisy pozwalają na zwolnienie od podatku i uniknięcie odprowadzania składek ZUS z tego tytułu. Dodatkowo należy pamiętać, że w przypadku świadczeń rzeczowych i pieniężnych zwolnieniu od podatku podlega kwota 380 zł rocznie. Warto zaznaczyć, że kwota 380 zł dotyczy wszystkich świadczeń socjalnych wypłaconych w danym roku podatkowym, a nie każdego świadczenia z osobna. Zwolnieniu nie podlegają jednak bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi. Kwota wolna oznacza to, że pracownik, który otrzymał na przykład w okresie wakacyjnym dofinansowanie wypoczynku w kwocie 500 zł, przy tej właśnie dopłacie "skonsumował" zwolnienie od podatku, a więc cała wartość paczki powinna być opodatkowana.

Uwaga:
Jeżeli wartość paczki finansowana będzie w części ze środków ZFŚS, a w części ze środków obrotowych to wartość paczki nie będzie podlegała zwolnieniom podatkowym, które stosowane są możliwe tylko w przypadku świadczeń finansowanych w całości ze środków funduszu. W takim przypadku wartość paczki dla dziecka będzie przychodem ze stosunku pracy podlegającym opodatkowaniu wraz z innymi składnikami wynagrodzenia.

Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl

Pytania czytelników

Pytanie: W związku z tym, że nie mieliśmy pomysłu na tegoroczne paczki dla dzieci, wszystkim maluchom zakupiliśmy takie same słodycze i bilety wstępu do kina lub bawialni dla dzieci. Koszty tych paczek były różne (bilety wstępu do bawialni były droższe), ale paczki rozdawane były losowo. Czy w takiej sytuacji postąpiliśmy poprawnie? Wartość paczki była przecież zróżnicowana.
Kasia z małopolski

Odpowiedź: Niestety nie. Pomimo tego, że wartość paczek była różna, niezachowane zostały kryteria socjalne. Działanie byłoby zgodne z założeniami ustawy o ZFŚS w przypadku, gdyby droższe paczki otrzymały dzieci z biedniejszych rodzin, gdzie dochód na osobę jest niższy, a tańsze podarunki te z bogatszych rodzin.

Pytanie: Wypłaciliśmy pracownikowi świadczenie pieniężne w okolicach świąt wielkanocnych w kwocie 300 zł. Teraz planujemy zakup paczek dla dzieci. W przypadku tego pracownika wartość paczki równa będzie kwocie 150 zł. Proszę o podpowiedź jaką kwotę należy opodatkować.
Arti z Płocka

Odpowiedź: W związku z tym, że roczne zwolnienie od podatku wynosi 380 zł rocznie, a łączna wartość świadczeń wskazanego pracownika wynos 450 zł, zgodnie z przepisami podatkowymi należy opodatkować nadwyżkę wynikającą z rocznej kwoty wolnej, a więc 70 zł.