Okres wypowiedzenia umowy o pracę

Długość okresu wypowiedzenia uzależniona jest od rodzaju i długości trwania umowy.

Okres wypowiedzenia umowy na okres próbny

1.Okres wypowiedzenia umowy na okres próbny wynosi:
  • 3 dni robocze - przy okresie próbnym, który zawarty jest na czas krótszy niż 2 tygodnie;
  • 1 tydzień - przy okresie próbnym, który zawarty jest na czas dłuższy niż 2 tygodnie;
  • 2 tygodnie - przy okresie próbnym, który zawarty jest na okres 3 miesięcy.

Okres wypowiedzenia umowy na czas określony

2.Umowa zawarta na czas określony może być rozwiązana za dwutygodniowym wypowiedzeniem, pod warunkiem, że:
  • jest zawarta na okres dłuższy niż 6 m-cy (umowy zawarte na okres 6 m-cy lub krótszy nie mogą być rozwiązane za wypowiedzeniem, a jedynie z upływem czasu zawarcie, za porozumieniem stron czy bez wypowiedzenia).
  • możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy za wcześniejszym wypowiedzeniem zawarta jest w umowie.

ZOBACZ TAKŻE: Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem. Kiedy można rozwiązać umowę o pracę?

Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl

Okres wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony

3. Długość okresu wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony uzależniona jest od stażu pracy u danego pracodawcy i wynosi odpowiednio:
  • 2 tygodnie, gdy pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
  • 1 miesiąc, gdy pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
  • 3 miesiące, gdy pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.
Przy czym do okresu zatrudnienia u danego pracodawcy wliczamy długość trwania wszystkich umów, również tych przedzielonych pracą u innego pracodawcy.

Do okresu zatrudnienia, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia zalicza się także sam okres wypowiedzenia umowy.

Okres wypowiedzenia umowy na zastępstwo

4. Okres wypowiedzenia umowy zawartej na zastępstwo niezależnie od długości jej trwania wynosi 3 dni robocze nawet jeżeli dla pracownika są to dni wolne, zgodnie z obowiązującym rozkładem czasu pracy.

Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl