Opieka nad zdrowym dzieckiem

Na mocy art. 188 kp pracownikowi wychowującemu dziecko do lat 14 przysługuje płatne zwolnienie od pracy w wymiarze 2 dni rocznie, niezależnie od liczby posiadanych dzieci w stosownym wieku. Dni te mogą być wykorzystane zarówno razem, jak i pojedynczo. Pracownik nie musi uzasadniać powodu wykorzystania tych dni wolnych. Prawo do omawianych 2 dni opieki ma jedno z rodziców, przy czym możliwe jest podział tych dni i wykorzystanie 1 dnia przez matkę dziecka i 1 dnia przez ojca dziecka. Prawo do 2 dni opieki ma również rodzic, w sytuacji, gdy drugi opiekun dziecka przebywa na urlopie wypoczynkowym, macierzyńskim, wychowawczym, zwolnieniu lekarskim, a także, gdy pozostaje w tym czasie bez pracy. Uprawnienia tego pozbawieni są rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej nad dzieckiem. Prawo do opieki mają rodzice dziecka do lat 14, gdzie datą graniczną przysługiwania uprawnienia jest dzień urodzin dziecka, a nie koniec roku kalendarzowego. Niewykorzystane dni opieki nad zdrowym dzieckiem nie przechodzą na następny rok. Pracownicy świadczący pracę u dwóch pracodawców jednocześnie uprawnieni są do dwóch dni opieki nad dzieckiem u każdego z nich.
Dbasz o rozwój swojego dziecka?  Sprawdź - bajki i literatura dla dzieci na mp3


Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl