Plany urlopowe

Plany urlopów należy sporządzać co roku. Przepisy nie określają dnia do którego plany powinny być zrobione, jednak podchodząc do tematu w sposób racjonalny, należy przyjąć, że powinny być one sporządzone na początku roku.

Zaplanować należy cały urlop przy czym na wniosek pracownika może on być podzielony na części, z czego jedna z części nie może być krótsza niż 14 dni kalendarzowego odpoczynku. W planach urlopowych uwzględniany jest urlop zaległy, urlop bieżący, urlopy uzupełniające. Urlop, którego nie należy uwzględniać w planach to urlop udzielany na żądanie pracownika, tj. 4 dni odjęte od wymiaru do zaplanowania.

Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl


Plan ten powinien być ustalony w drodze porozumienia pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem, przy czym uwzględnione powinny być plany i preferencje pracownika oraz potrzeby pracodawcy ukierunkowane na zapewnienie ciągłości działania firmy. W przypadku braku porozumienia pracodawca mając na uwadze dobro firmy może odmówić udzielenia urlopu we wskazanym przez pracownika terminie i zaproponować inny. Po zatwierdzeniu planu urlopów strony zgodnie mogą przesunąć termin urlopu wypoczynkowego. Jeżeli pracodawca dokona tej czynności jednostronnie, ponosi konsekwencje podobne do tych wynikających z odwołania z urlopu. Są również sytuacje, w których to pracodawca zobowiązany jest do przesunięcia urlopu, w szczególności jest to: zwolnienie lekarskie, urlop macierzyński, odosobnienie w związku z chorobą zakaźną.

ZOBACZ TAKŻE: Odwołanie z urlopu wypoczynkowego. Konsekwencje dla pracodawcy.
Jak zorganizować swój czas na urlopie?

Plan urlopów powinien być przekazany do ogólnej wiadomości pracowników w sposób przyjęty u pracodawcy. W związku z wyrokiem SN z 6.03.1980 r. V PZP 7/79 OSN 1980, nr 7-8 poz. 132, wystarczająca jest tablica ogłoszeń. Inne dopuszczalne sposoby to: możliwość wglądu do planów w dziale kadr lub u bezpośredniego przełożonego, zamieszczenie planów urlopowych w intranecie i inne.

Nie muszą sporządzać planów urlopowych organizacje, w których nie funkcjonują związki zawodowe lub wyraziły one zgodę na nie planowanie urlopów, w takim przypadku pracodawca może udzielać urlopu tylko na podstawie indywidualnego wniosku urlopowego.

Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl