Urlop okolicznościowy

Każdy pracownik ma prawo do urlopu okolicznościowego związanego z ważnym wydarzeniem.

Sytuację i ilość przysługujących dni określa § 15. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy tj.
  • 2 dni w przypadku ślubu pracownika, urodzenia się dziecka, zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, matki, ojca, ojczyma lub macochy.
  • 1 dzień w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babci, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub będącej pod jego bezpośrednią opieką.

Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl


Zarówno za urlop okolicznościowy na ślub, urlop okolicznościowy z powodu śmierci czy urlop okolicznościowy z powodu narodzin dziecka przysługuje pracownikowi wynagrodzenie.

Pracownik składa wniosek o urlop okolicznościowy w sposób przyjęty u pracodawcy, który zobowiązany jest do jego uwzględnienia. Dni urlopu należy wykorzystać w okolicach zdarzenia, w momencie czasowo z nim powiązanym. 2 dni urlopu okolicznościowego można wykorzystać razem lub osobno.

Urlop okolicznościowy związany jest z konkretnym wydarzeniem i pracownik na żądanie pracodawcy musi udowodnić, że takie zdarzenie miało miejsce. W związku z tym pracownik powinien dostarczyć akt urodzenia, ślubu czy zgonu. Nie ma obowiązku dostarczenia dokumentu potwierdzającego sytuację przed urlopem, można to uczynić w terminie późniejszym. Nie uczynienie tego kwalifikuje nieobecność jako nieusprawiedliwioną i jest podstawą do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika.