Urlop zaległy - do kiedy wykorzystanie urlopu zaległego?

Obecnie w przedsiębiorstwach stosunkowo często zdarza się, że pracownicy nie wykorzystują na bieżąco urlopu wypoczynkowego. Jest to najczęściej następstwo długotrwałej choroby czy spiętrzenia prac u pracodawcy. W takiej sytuacji zaległy urlop wykorzystany powinien być najpóźniej do 30 września.

Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl


Wykorzystanie urlopu wypoczynkowego do 30 września oznacza, że pracownik powinien rozpocząć zaległy urlop wypoczynkowy przed graniczną datą, niezależnie od tego czy przyczyny powodujące to niewykorzystanie w roku poprzednim leżą po stronie pracodawcy czy pracownika. Kierując się tą zasadą nie jest istotne czy urlop ten zostanie wykorzystany do tego dnia w całości, a jedynie dzień jego rozpoczęcia.

Również niewykorzystany urlop na żądanie z poprzedniego roku traci swoje znaczenie i od 1 stycznia przeistacza się w zwykły urlop zaległy.

Pracodawca może zmusić pracownika do wykorzystania zaległego urlopu.

Udzielenie urlopu zaległego, w przypadku niewykorzystania urlopu w zaplanowanym terminie i sprzeciwu pracownika, może nastąpić w trybie jednostronnej decyzji pracodawcy, bez zgody pracownika.

Pracodawca ma obowiązek udzielenia pracownikowi zaległego urlopu, a jeżeli pracownik nie wyraża zgody może udzielić nawet bez jego zgody. (wyrok SN z 24 stycznia 2006 r. I PK 124/05 )

Odmienne stanowisko zajęła Państwowa Inspekcja Pracy, która uważa, że niewykorzystany urlop na żądanie nie musi być wykorzystany do 30 września.

Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl