ZFŚS

Zrób test z prawa pracy

Chcesz sprawdzić swoją wiedzę? Zrób test z kodeksu pracy i sprawdź czy znasz prawidłowe odpowiedzi na pytania dotyczące czasu pracy.

1. Ile wynosi standardowy dobowy i tygodniowy odpoczynek?

2. Za jaki okres powinna być prowadzona ewidencja czasu pracy?

3. Od czego zależy dodatek za pracę w nocy?

4. Odbiór nadgodzin następuje:

5. Czy pracodawca może zaplanować nadgodziny?

6. Ile wynosi przerwa w pracy w ciągu doby w przerywanym systemie czasu pracy?

7. Praca zmianowa jest dopuszczalna:

8. Czy jest obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy przy zadaniowym systemie czasu pracy?

9. Według kodeksu pracy roczna liczba godzin nadliczbowych to:

10. Standardowy okres rozliczeniowy to: