ZFŚS

Zrób test z prawa pracy

Chcesz sprawdzić swoją wiedzę? Zrób test z kodeksu pracy i sprawdź czy znasz prawidłowe odpowiedzi na pytania dotyczące działalności socjalnej firmy.

1. Na jaki cel można udzielać pożyczki za środków ZFŚS?

2. Wypłata zapomóg losowych zwolniona jest od podatku w kwocie:

3. Czy można z ZFŚS finansować prywatna opieke medyczną?

4. Odpis podstawowy na 1 zatrudnionego w warunkach normalnych wynosi:

5. Dopuszczalne jest, aby środki ZFŚS zostały zwiększone poprzez:

6. Jeżeli pracodawca rezygnuje z tworzenia fundusz w danym roku musi poinformować o tym do:

7. Czy pracodawca może uzależniać wypłatę dofinasowań od stażu pracy?

8. Kiedy jest ostateczna data przekazania pozostałej części odpisu podstawowego i uznaniowego?

9. Czy osoba będąca na długim urlopie wychowawczym może korzystać z ZFŚS?

10. Kto oprócz pracowników może korzystać z ZFŚS?