ZFŚS

Umorzenie pożyczki w przypadku śmierci pracownika

Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych dopuszcza możliwość udzielania pracownikom korzystnych pożyczek z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe. Warunki spłaty zaciągniętych pożyczek reguluje umowa zawarta pomiędzy stronami.

W szczególnych przypadkach niespłacone kwoty są umarzane. Umorzenie to rodzi za sobą konieczność doliczenia wartości umorzonej pożyczki do przychodów pracownik, a pracodawcę zobowiązuje do naliczenia zaliczki na podatek dochodowy.

Inne konsekwencje rodzi za sobą umorzenie pożyczki w związku z ustaniem stosunku pracy na skutek śmierci pracownika.


Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl

W takiej sytuacji istotne jest czy wewnętrzny regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub zawarta pomiędzy stronami umowa pożyczki jasno reguluje, co w takiej sytuacji dzieje się z niespłaconą kwotą. Jeżeli brak jest takich informacji i spadkobierca nie jest zobowiązany do spłaty, pracodawca nie odprowadza zaliczki na podatek, gdyż w takim przypadku nigdzie nie występuje przychód.

W przypadku, gdy w umowie pożyczki lub w wewnętrznych regulaminach wyraźnie wskazano, że w przypadku śmierci pracownika przed zakończeniem spłaty zaciągniętej pożyczki, spadkobierca ma obowiązek kontynuowania spłaty, to umorzenie niespłaconej kwoty powoduje wzrost przychodów spadkobiercy. Po stronie pracodawcy rodzi się konieczność wystawienia odpowiedniej informacji w formie PIT-8C.

Źródło: decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 4 listopada 2008 r. (IBPB2/415-1261/08/MK).


Ważne:

Ważne informacje na ZFŚS.pl

ZOBACZ TAKŻE:
Pożyczka na cele mieszkaniowe
Opodatkowanie świadczeń socjalnych