ZFŚS

Zrób test z prawa pracy

Chcesz sprawdzić swoją wiedzę? Zrób test z kodeksu pracy i sprawdź czy znasz prawidłowe odpowiedzi na pytania.

1. Jaki okres wypowiedzenia obowiązuje przy umowie na zastępstwo?

2. Na jaki cel przekazywane są wpływy z kar pieniężnych?

3. Na jak długo można zawrzeć umowę na okres próbny?

4. W jakim terminie należy dostarczyć zwolnienie lekarskie?

5. W jakim terminie można zastosować karę porządkową?

6. Czy można nie wydać świadectwa pracy, jeżeli pracownik nie rozliczył się z pracodawcą?

7. Jaki wymiar ma obecnie dodatkowy urlop macierzyński przy jednoczesnym urodzeniu więcej niż 1 dziecka?

8. Ile wynosi urlop z tytułu przysposobienia jednego dziecka?

9. Jak długa przerwa na karmienie przysługuje karmiącej matce zatrudnionej na 3/4 etatu ?

10. Pora nocna, zgodnie z kodeksem pracy obejmuje 8 godzin między: